منوی هدایتگر محصولات

 
 Swat-Cup
 Report Generator
 XasNine
 Xas-Rate
 Xas-Refining
 Xas-Logistic
 Xas-Charity
 

Swat-Cup

نرم افزار SWAT-CUP (روش های محاسبه عدم قطعیت و کالیبره کردن SWAT): برای تجمیع روش های مختلف برنامه های تجزیه و تحلیل کالیبره کردن و محاسبه عدم قطعیت برای SWAT با استفاده از رابط کاربر مشابه طراحی شده است. هم اکنون این برنامه می تواند

(ET AL,2007عباسپور)SUFI2 و GLUE( BEVEN AND BINLEY 1992) و PARASOL ( VAN GRIENSVEN AND MEIXNER,2006)

را اجرا کند. درایجاد یک پرو ژه این نرم افزار راهنمایی های لازم را در رابطه ب فایل های ورودی ضروری برای اجرا و کالیبره کردن ر به کاربر ارائه می دهد. هر پروژه SWAT یک متد کالیبره کردن است و به کاربر اجازه می دهد تا این روش را بارها تکرار نماید تا زمانی که همگرایی مورد نیاز به دست آید. کاربر می تواند روش های کالیبره کردن را در حافظه، برای تکرار جهت استفاده های بعدی ذخیره نماید .همچنین تهیه گراف از مشاهدات و اطلاعات شبیه سازی شده را ممکن ساخته ایم.

 

اهداف:

1- تجمیع چندین روش تجزیه تحلیل مجهولات / کالیبره کردن برای SWAT در یک رابط کاربر و نمایش نتایج آن ها.

2- آسان ساختن استفاده از روش های کالیبره کردن برای دانشجویان و کاربران حرفه ای.

3- آسان تر ساختن یادگیری برنامه ها برای مبتدیان.

4- فراهم ساختن یک راه سریعتر برای انجام عملیتهای زمان بر کالیبره کردن و استاندارد کردن مراحل کالیبره.

5- اضافه کردن کارایی های بیشتر به عملیات های کالیبره کردن مثل ایجاد نتایج کالیبره شده و مقایسه اطلاعات و غیره...

 

رابط کاربر :

SWAT-CUP دارای رابط کاربری مشابه، 2007 Microsoft office، با کلیه امکانات می باشد . همه چیز در این رابط کاربری مطابق استاندارد محصولات Microsoft است ، بنابر این کلیه کاربران می توانند این برنامه را به راحتی یادگرفته و استفاده کنند.

 

کاربر ها :

با توجه به این که SWAT-CUP به نرم افزار SWAT وابسته است و کاربردهای اضافی برای کالیبره و تجزیه و تحلیل مجهولات دارد ،

SWAT-CUP برای همه کاربران SWAT بسیار مفید ا ست .